*#- ဒီစာအုပ္ဖတ္ရင္း ျမန္မာစာရိုက္နည္း က်င့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ -#*
ၾကာသာပေတး ၁၀ ၂၀၀၇
စခ်ိန္ = ညေန ၆း၄၄
ဆံုးခ်ိန္ = ညေန ၉း၄၅
စာမ်က္ႏွာ = ၁ - ၄

ခ်ံဳၾကားမွ ဘံုဖ်ားသို႔
ေဖျမင့္

ထိပ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ခဲ့သူတစ္ေယာက္၏ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘဝသင္ခန္းစာမ်ား

အမွာစကား

လူ႔ဘဝဟူသည္ တိုေတာင္းလွ၏ ဟု ဆိုသူေတြ ဆိုၾက၏။

မတင္းတိမ္ႏိုင္ေသာ သေဘာျဖင့္ ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၊ ၈၀၊ ၁၀၀ ေနရေသာ သက္တမ္းတစ္ခုသည္ မတိုပါ။ သည္ကာလကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်လွ်င္ ဘာမဆို ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ဘဝကို မည္မွ် နိမ့္ပါးႏံုခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွ စတင္ခဲ့ရသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ရည္မွန္းခ်က္ရွိမည္၊ ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္ ရွိမည္၊ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ လံု႔လ ရွိမည္ဆိုက တစ္သက္တာ ဘဝ အၿပီးသတ္ခ်ိန္၌ အျမင့္မားဆံုး ထိပ္ဆံုးေနရာကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

သည္လို ရရွိသြားခဲ့သူေတြလည္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေျမာက္အျမားရွိသည္။ အထြတ္အထိတ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသူေတြ၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို လွန္ေလွာၾကည့္လွ်င္ 'ခ်ံဳၾကားမွ ဘံုဖ်ားသို႔' တက္လာႏိုင္ခဲ့သူေတြ မ်ားျပားလွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလိမ့္မည္။

သည္လိုတက္လာႏိုင္ခြင့္သည္ ပါရမီ ထူးသူတခ်ိဳ႔သာ ရရွိႏိုင္သည့္ မဟာအခြင့္အေရးမဟုတ္။ ဘံုဖ်ားသို႔ တက္လာေသာ ေလွကားသည္ အထူးပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ေလွကားမဟုတ္။ လူတိုင္းတက္ႏိုင္သည့္ ေလွကား၊ လူတိုင္းအတြက္ ဖြင့္ထားသည့္ အခြင့္အေရး တံခါးသာ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားခ်င္သလား၊ အႏုပညာသမားအျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခ်င္သလား၊ လူမွုေရးနယ္ပယ္တြင္ လႊမ္းမိုးတြင္က်ယ္ခ်င္သလား၊ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္အျဖစ္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာင္ခ်င္ ပါသလား။

ဘယ္အရာမဆို ျဖစ္လာႏိုင္ခြင့္ သင့္မွာ ရွိေနသည္။

အေရးၾကီးသည္က အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဇြဲလံု႔လ ျဖစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ သင့္ကိုယ္သင္ သာမန္ အႏုညာတ ဘဝမွ်ႏွင့္ မတင္းတိမ္လိုေသာ ဆႏၵ ရွိရမည္၊ (ဝါ) ပီျပင္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဘဝတစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ ဟူေသာရည္မွန္းခ်က္ ရွိရမည္။

ဒုတိယ၊ ထိုသို႔ေသာ ဘဝတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားစရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် ခ်မွတ္တတ္ရမည္။

တတိယ၊ အေျမာ္ျမင္ရွိစြာ ခ်မွတ္ထားသည့္ ယင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံု႔လျဖင့္ ေရရွည္ စြဲျမဲစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရဲရမည္။

သည္အတိုင္း လုပ္ႏိုင္လွ်င္ သင္သည္ 'ပုဂၢိဳလ္္ထူး' တစ္ေယာက္ မုခ်ျဖစ္လာရလိမ့္မည္။

* * *

ဤစာအုပ္ မူရင္းကို ေရးသားသူ အာ့တ္ ဝီလ်ံ(စ) (Arthur Lynch Williams) သည္ ကိုယ္တိုင္အပင္ ခ်ံဳၾကားမွ ဘံုဖ်ားသို႔ တက္လာႏိုင္ခဲ့သူ ပုဂၢိဳလ္ထူး တစ္ဦးျဖစ္သည္။

သူ႔အေၾကာင္း အက်ဥ္းကေလးေျပာပါမည္။

အာ့တ္ ဝီလ်ံ(စ) သည္ မူလက အထက္တန္းေက်ာင္း ေဘာလံုးနည္းျပ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ထိုအလုပ္တြင္ သူ ထူးခၽြန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအလုပ္မွ ရသည့္ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ခန္္႔သည္ သူ႔အတြက္ မာတုန္းသာတုန္းသာ လံုေလာက္သည္။ မမာေရး မက်န္းေရး ၾကံဳလွ်င္ ဒုကၡေရာက္သည္။ သားသမီးမ်ား ပညာေရး၊ မိအို ဖအိုမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည္တို႔ကို ေတြးၾကည့္လွ်င္ သူ႔ဘဝသည္ ရင္ေလးစရာ။

သို႔ႏွင့္ ခရီး တစ္ဝက္တစ္ပ်က္မွာပင္ သူ႔ဘဝ လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ဝီလ်ံ(စ) ဆံုးျဖတ္သည္။ သူ႔မူလ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ရိုးစင္းသည္။ ရွင္းသည္။

ေငြေၾကးအတြက္ ေတြးပူစရာ မလိုေသာ ဘဝတစ္ခု သူတည္ေဆာက္မည္။ ဒါပဲ။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဝီလ်ံ(စ) သည္ မိမိနည္းတူ ဘဝေရွ႔ေရး စိတ္ေအးလိုသူ ၈၅ဦးကို စည္းရံုးစုစည္းကာ အသက္အာမခံကုမၼဏီတစ္ခု စတင္ထူေထာင္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝီလ်ံ(စ) သည္ ကုေ႗ၾကြယ္သူူေဌး ျဖစ္လာသည္။ သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြ အားလံုးလိုပင္ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ သူ႔ ကုမၼဏီသို႔ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သိန္းဂဏန္းရွိသူ ဦးေရက ငါးရာေက်ာ္ေနျပီ။

မ်က္လွည့္ျပလိုက္သလို ဝီလ်ံ(စ) ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားသြားျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ေအာင္ျမင္ေရးဆိုင္ရာ သဘာဝတရားမ်ားကို သူ၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ယွဥ္ကာ စိတ္ဝင္စား အားတတ္ဖြယ္ စီစဥ္ေရးသား ထားသည့္ ဤစာအုပ္္၌ အေျဖကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ဤစာအုပ္တြင္ အသားလြတ္ ေျမွာက္ေပးေသာ စကားမ်ားကိုၾကားရလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ၾကီးမားေသာ အခက္အခဲ အဟန္႔အတားမ်ားၾကားမွ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ က်ားကုတ္က်ားခဲသမားတို႔၏ ဇြဲနပဲႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မ်ားကိုသာ အားက်အတုယူဖြယ္ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

* * *

သင္သည္ မည္သည့့္နယ္ပယ္၌ ေအာင္ပြဲခံရန္ ရည္မွန္းထားပါသလဲ။

စီးပြားေရး ေလာကကို သူ၏ ဘဝတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေအာင္ျမင္ရာ စစ္ေျမျပင္အျဖစ္ ထင္ဟပ္တင္ျပထားသည့္ ဝီလ်ံ(စ) ၏ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ သင့္အတြက္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ပြဲခံရန္ နည္းလမ္းေကာင္း အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

သူ အေလးအနက္ ေျပာတာ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။

ဇြဲနပဲ။

သူကေတာ့ 'အစြမ္းကုန္' ဆိုေသာစကားကို သံုးသည္။

သူ႔မူရင္းစာအုပ္ အမည္ကပင္ 'သင့္အစြမ္းရွိသမွ်သာ သင္လုပ္ႏိုင္ပါမည္၊ သိုေသာ္ ထိုအစြမ္းရွိသမွ်သည္ပင္ လံုေလာက္ပါသည္' ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဘာလံုေလာက္သနည္း။

အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရန္ လံုေလာက္သည္ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ျပီးလွ်င္ လုပ္ၾကည့္ပါ။

တိုေတာင္းသည္ဆိုေသာ ဘဝကိုပင္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေအာင္ သင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေဖျမင့္

0 comments: